CENÍK 2020 / PRICE LIST 2020

Přijímáme pouze hotovost / We are accepting only cash

Rezervační formulář pro zapůjčení vybavení       Reservation form for equipment rental