Malé představení Ski půjčovny Jiří Honců a proč využít právě její služby?

  • Rodinná půjčovna s přátelským a velice individuálním přístupem.
  • Více než 10let zkušeností s výukou lyžování v rakouských Alpách.
  • Výborné ceny a kvalita služeb.
  • Perfektni dostupnost. Vedle hlavní silnice do Vrchlabí. Ideální i pro návštěvníky Herlíkovic a Špindlerova Mlýna.

SKI Půjčovna Mgr. Jiří Honců je postavená na dlouholetých zkušenostech z Alpské Ski školy v Rakousku a dlouhé rodinné tradici rodiny Honců potažmo Bucharů.

Jan Buchar, který byl jeden ze zekladatelů Svazu lyžařů České republiky, byl předkem pana Jiřího Honců. Jelikož sport se stal pro pana Jiřího Honců koníčkem, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy University v Praze.

Proto to co děláme není pouze půjčování a poskytování ski služeb, ale radost a roky dlouhá rodinná tradice a zkušenosti. 

A small introduction of Ski Rental Jiří Honců and why to use its services?  • Family rental with friendly and very individual approach.
  • More than 10 years of experience teaching skiing in the Austrian Alps.
  • Excellent prices and quality of service.
  • Perfect accessibility. Next to the main road to Vrchlabí. Ideal for visitors of Herlíkovice as well visitors of Špindlerův Mlýn.

SKI Rental Mgr. Jiří Honců is based on many years of experience from the Alpine Ski School in Austria and the long family tradition of the Honců family, or the Buchars family.

Jan Buchar, who was one of the founders of the Czech Ski Association, was the ancestor of Mr. Jiří Honců. Since sport became a hobby for Mr. Jiří Honců, he graduated from the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University in Prague.

Therefore, what we do is not only lending and providing ski services, but the joy and years of family tradition and experience.